Follow by Email

Pengiraan Markah Purata Dua Bidang Terbaik

Setelah setiap Guru Penasihat Koko menyiapkan penilaian tahunan Lapuran Aktiviti mereka, Lapuran ini boleh dimajukan ke Penyelaras melalui emel atau pen drive untuk di gabungkan secara otomatik.

Berikut adalah contoh keputusan markah purata dua bidang yang terbaik.
Lapuran boleh diekspot ke Words atau Excel untuk simpanan.